Allmänna villkor

Generella villkor

Attefallshus.com’s modeller säljs och levereras som en färdig produkt. Vid försäljning av Attefallshus till privatperson gäller Konsumentköplagen. Konsumentköplagen ger dig som privatperson 3 års reklamationsrätt.

Plintar

Plintar skall vara på plats vid leverans. Det finns en framtagen manual för detta som skickas till kund i god tid innan leverans.

Vid sättningar av plintar eller underlag kan man justera in Attefallshuset med hjälp av en bildomkraft och material som läggs in mellan plintar och Attefallshuset. Om huset inte står i våg märker man det oftast på att dörrar och fönster går trögt eller skrapar emot karmen. Låt huset sätta sig under några dagar innan finjustering.

Elanslutning

Anslutning ska ske av behörig elektriker. Kopplingsplint är förberedd på Attefallshuset. Anslutning ombesörjes av kunden.

Anslutning av vatten och avlopp

I det fall ni har beställt Attefallshus med badrum och/eller kök behöver ni ansluta vatten och avlopp. Anslutning ombesörjes av kunden.

Hängrännor

Hängrännor och stuprör är inte monterade för att inte skadas under transport. Monteringen är förberedd och får utföras av köparen.

Leveransvillkor

Köpet gäller fritt snickeriet i Rakvere, det innebär att Attefallshuset är levererat när det lämnar snickeriet. Frakt kan ombesörjas av Attefallshus.com på kunds begäran och sker då till reducerat pris. Ansvaret för frakten ligger på köparen. Avlastning på plintar ombesörjes av fraktbolaget. Justering av attefallshuset för att det skall stå helt i våg ansvarar köparen för. Om transport är inkluderat i offerten sker detta med kranbil (se Transport nedan). Plintar skall vara färdigställda vid leverans (se Plintar ovan).

Transport

Ansvar för frakt ligger på köparen. Som service ombesörjer vi bokning av transport via vår speditionspartner. Vi erbjuder två transportalternativ via vår speditionspartner: standardfrakt och premiumfrakt.

Standardfrakt innebär att vår partner samkör Attefallshuset med annat Attefallshus eller med annan last som fraktbolaget väljer. Fraktbolaget anpassar upplockning och leveransdag efter deras logistik och planering. Vi kan inte garantera exakt leveransdag eller leveranstid.

Premiumfrakt innebär att vi bokar separat kranbil för just ert Attefallshus som hämtar upp på bestämd dag och levererar på bestämd dag.

Attefallshuset kommer på en trailer som är 18 meter lång och med utskjutande hus om 4,2 meter. Trailern har ingen kran så detta måste ombesörjas av kunden i samråd med Attefallshus.com. vad gäller stödben så beror det på hur långt in på tomten huset ska lyftas och därmed vilken kran som behöver användas. Större  kran kräver mer utrymme.

Det får inte finnas elledningar eller liknande i luften när man ska lyfta. Bilen   klarar att köra under elledningar som är på 4,50 meters höjd. För sämre och mindre vägar kan en mindre lastbil användas som är fyrhjulsdriven. Denna bil har en begränsad lyftlängd om ca 4-8 meter och måste i princip stå bredvid plintplatsen.

Leveranstid

Normal beräknad leveranstid är ca 6-8 veckor från inbetalning av handpenning.

Transport sker med externt anlitad speditör. Om ni har valt standardfrakt är leveranstiden alltid preliminär och kan ändras av anledningar som Attefallshus.com inte kan styra över. Ett preliminärt leveransdatum meddelas några dagar innan leverans. Attefallshus.com garanterar aldrig ett fast leveransdatum.

Om ni har valt premiumfrakt meddelar vi leveransdatum två veckor innan leverans. Köparen ansvarar för att en person är närvarande för att hjälpa till och ta emot leveransen.

Transportskada / Reklamation

Vid eventuell skada under transport är det bästa att dokumentera så mycket som möjligt med fotografier. Attefallshus.com kan bistå med att reklamera till speditionsbolag. Åtgärder för att reparera transportskador kan ske via Attefallshus.com:s egna hantverkare eller så anlitar vi lokala hantverkare för att åtgärda eventuella skador. Transportskada är inte att hänvisa som ofullständig leverans. Speditionsbolag som vi rekommenderar och Attefallshus.com har transportförsäkring. Eventuell reklamation ska ske inom 8 dagar efter leveransdagen.

Betalningsvillkor

50% av totalbelopp erläggs som handpenning vid beställning. Slutbetalning ska ske innan attefallshuset lämnar fabriken för transport till kund.

Attefallshus.com äger full äganderätt av Attefallshuset till dess att full likvid erlagts.

Övrigt

Attefallshus.com ansvarar ej för ev. repor och färgavskavningar som kan uppkomma av vegetation eller stegar under transport eller i anslutning till leverans. För att förhindra skador på Attefallshuset vid transport fästs transportskydd på  Attefallshuset med små skruvar i panelen som endast lämnar små skruvhål kvar  efter man har tagit bort transportskyddet. Attefallshuset byggs av trävaror vilket är  ett levande material som rör sig p.g.a. skiftningar i luftfuktighet, olika torrtider m.m. Detta är något som man får räkna med. Även kvisthål och andra naturliga  variationer i träet kan förekomma. Bredd mellan skarvar, lister och hörn kan variera. Dörrar och fönster kan sättas sig under leverans eller om huset inte står i våg, detta kan justeras efter leverans med domkraft och kilar.

Ansvarsbegräsning

Huset ska endast användas till det som det är avsett till, eventuella anpassningar eller ombyggnationer etc ansvarar inte Attefallshus.com för. Köparen är ansvarig för alla eventuella tillstånd och att regler och förordningar följs.