Eko hus – ett hälsosamt val

Ett hälsosamt boende

Vi har nog alla blivit mer intresserade av en hälsosam livsstil de senaste åren. Vi försöker på vårt sätt bidra till ett bättre inomhusklimat och ett hälsosamt boende. Bra inomhusluft är viktig för oss alla eftersom vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus. Studier visar att inomhusluften i Kontios timmerhus är exceptionellt bra. Timmer skapar ett säkert och hälsosamt mikroklimat eftersom det effektivt balanserar variationerna i temperatur och fukt i rumsluften. Kontios massiva timmer i arktisk fura har en naturlig förmåga att absorbera fukt när luftfuktigheten blir för hög, på samma sätt som det frigör fukt när luftfuktigheten sjunker under den optimala nivån. Denna förmåga att andas som Kontio-timmer har garanterar att luftfuktigheten håller sig inom ett intervall som är optimalt för människans hälsa (mellan 30 och 55 procent relativ luftfuktighet) mycket längre än i vanliga hus. Utanför det optimala intervallet ökar såväl mängden som rörligheten hos damm, virus och bakterier i inomhusluften avsevärt, vilket ofta leder till hälsoproblem som luftvägsinfektioner, astma, allergier, utmattning och huvudvärk.

Våra hus ger ett behagligt boende under alla årstider eftersom massivt timmer jämnar ut temperaturvariationerna. Huset hålls svalt på sommaren och varmt på vintern. På det norra halvklotet där solen står lågt under höstar och vårar tar de solida väggarna upp solenergi och lagrar den.

Ett hållbart boende

Kontios timmerhus är byggda i rena, säkra och hälsosamma material. Trä är ett unikt 100-procentigt förnybart byggmaterial. Genom att använda trä i stället för icke förnybara material minskar vi miljöpåverkan och koldioxidavtrycket avsevärt då träden vi använder omvandlar stora mängder koldioxid till kolhydrater och frigör samtidigt syre i luften. Kontios timmerhus är även en lågenergiprodukt. För att bearbeta trä krävs det endast en bråkdel av den energi som behövs för andra byggmaterial som stål, betong, plast och aluminium. Vi främjar också en hållbar skogshushållning, eftersom Kontio endast köper trä från PEFC-certifierade skogar som har COC-certifikat (Chain of custody) för att garantera råvarans ursprung. Dessutom är den årliga tillväxten av skog i den här regionen klart större än avverkningen. Husen är inte bara hållbara för miljön utan hållbara i den bemärkelsen att ett väl underhållet Kontio timmerhus kan hålla i sekel och när det kommit till sitt slut kan träet fortfarande återanvändas.