Personlig service

Att investera i ett Attefallshus är för de allra flesta en väldigt stor investering och ett stort beslut. Som kund utan väldigt detaljerade kunskaper om byggmetoder och byggteknik kan ett sådant beslut te sig väldigt komplicerat och många upplever det väldigt svårt att överblicka vad slutpriset blir. Vi vill förenkla byggprocessen så långt det är möjligt och strävar efter att ge dig som kund en oöverträffad personlig service. Vi hjälper dig genom hela processen och gör alltid det yttersta för att göra kunden nöjd.

Oslagbar kvalitet till kommande generationer

Vi har gedigen erfarenhet efter att ha levererat över 40 000 hus till hela världen. Vi menar att våra hus är de mest prisvärda i det långa loppet eftersom kvalitén i Kontiohus är svåröverträffad. Det är inte en fråga om hur många år som husen ska hålla, utan hur många generationer fram som kan använda ditt hus. Husen är även hälsosamma för dig och för miljön. Forskning visar att naturen är viktig för människans välmående. I urbana omgivningar och inomhus blir denna kontakt liten. Massivt naturligt trä inomhus har visat sig ha samma helande och hälsosamma effekter som naturkontakter. De positiva hälsoeffekterna av Kontiohus i arktisk fura från norra Finlands rena skogar är minskad stress, sänkt blodtryck och lägre puls.